Martin Babinský

Námestovo

EMÓCIA, OKAMIH, JEDINEČNOSŤ, ZÁŽITOK.
Tieto štyri slová vystihujú moj život a moju prácu. Nieje nič lepšie, ako uchovať si daný okamih vo forme fotografie. Snažím sa, aby aj po niekoľkých rokoch vo Vás fotka vzbudila EMÓCIU, zachytávam JEDINEČNÝ OKAMIH a ten musí zotrvať. Prajem si, aby ste mali z fotenia jeden veľký ZÁŽITOK.
Však o tom celý život je.

Moja tvorba