Členstvo

Informácie pre záujemcov o členstvo v ASSF.

1. Základné kritéria pre prijatie

  • oficiálne podnikanie, IČO (predmet činnosti fotografické služby)
  • vlastná webstránka so svadobným portfóliom
  • úhrada manipulačného poplatku
  • vyplnenie prihlasovacieho formulára a jeho zaslanie na e-mail info@assf.sk spolu s aktuálnym cenníkom

(prihlasovací formulár na stiahnutie TU)

3. Úhrada poplatku

Uchádzač je povinný pred hlasovaním uhradiť manipulačný nenávratný poplatok vo výške 20 eur na číslo účtu SK1511000000002921893113 najneskôr 3 dni pred najbližším termínom hlasovania. Do poznámky je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu – tieto údaje budú uvedené vo faktúre.

4. Členovia ASSF hodnotia na webe uchádzača

  • svadobné portfólio (portréty a reportáž)
  • galérie, kde sa nachádzajú celé svadby (v prípade, že uchádzač na svojom webe nemá ukážku ani jednej celej svadby v rozsahu minimálne 50 záberov portréty a reportáž, je potrebné aby takúto ukážku pripravil vo forme linku na galériu a poslal spolu s prihlasovacím formulárom na e-mail assf)
  • celkové spracovanie webu

5. Opätovná žiadosť

Neúspešný uchádzač po hlasovaní dostane stručné hodnotenie a opätovne sa môže uchádzať o členstvo najskôr po uplynutí 12 mesiacov.